Teorikurs

Flytelefonikurset inneholder én lærebok og tre nettbaserte innleveringer med oppgaver. Det er lærerstyrt retting, og nettlærer er tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.


Etter fullført nettkurs kan du melde deg opp til teoretisk prøve (eksamen).  Eksamen gjennomføres hos trafikkstasjonene til Statens Vegvesen. En bestått teorieksamen har gyldighet i 24 måneder fra dato for bestått eksamen. Dersom praktisk prøve ikke tas innen 24 måneder må teorieksamen tas på nytt.

Praktisk prøve

Etter bestått teorieksamen tar du selv kontakt med en godkjent kontrollant for å få gjennomført praktisk prøve og språkprøve. Det samme gjelder ved gjenutstedelse av flytelefonistsertifikat. Liste over godkjente kontrollanter finner du her 

Når praktisk prøve og språkprøve er gjennomført og bestått, samt skjema NF-1075 «Praktisk prøve for flytelefonistsertifikat» og skjema NF-1071 «Language Proficiency Rating Assessment Form» er mottatt av Luftfartstilsynet, vil flytelefonistsertifikat bli utstedt.

Praktisk prøve skal gjennomføres med reell toveis radiokommunikasjon på radioutstyr montert i luftfartøy eller tilsvarende. Dersom prøven ikke foregår som del av en flytur, skal radiokommunikasjon tilsvarende en flytur simuleres.


For mer informasjon, besøk Luftfartstilsynet.

Flytelefoni (RTL)

Radio Telephony Licence

Et flytelefonistsertifikat er et eget frittstående sertifikat som gir deg rett til å snakke på radiokanaler som benyttes i luftfarten. Det benyttes gjerne av dem som flyr seilfly, mikrofly, droner eller hang- og paraglider der rettigheten ikke er inkludert i andre flygebevis. 


For å få utstedt et telefonistsertifikat må man bestå en teoretisk og en praktisk prøve. Sertifikatet er deretter gyldig i 10 år. 


KURSPAKKE FOR E-BOK*

Kurset inneholder:

24 måneders tilgang nettskole

*E-bok følger ikke med

For deg som har bok fra før eller ønsker kjøpe e-bok

Pris 1790,-


KURSPAKKE MED LÆREBOK

Kurset inneholder:

Boken Kommunikasjon - Teori til flytelefonisertifikat

24 måneders tilgang nettskole.

Pris 1990,-

Kommunikasjon
shutterstock_1033214227

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!