Instrument

CB-IR(A)

Teorikurs til instrumentrettighet

Instrumentflyging er den mest utfordrende men samtidig også den mest givende form for flyging. Gjennom CB-IR (Competency Based Instrument Rating) har EASA endelig gjort instrumentrettigheten enklere og rimeligere å oppnå. Motivasjonen til EASA var tydelig: 


Easier access for GA pilots to Instrument Flying Rules (IFR) flying is considered a high-priority measure that will improve the safety and utility of GA flying.


Kurset er bygget opp som et nettkurs etterfulgt av et klasseromskurs/webinar (helgekurs) i Oslo.


Du har muligens hørt om en annen ny rettighet som er på trappene, nemlig Basic IR (BIR)? Denne er forventet implementert i EASA i september 2021, og blir norsk forskrift noen måneder etter dette igjen. Les mer om begge rettighetene her.

6B416457-7FF1-43FE-9D06-CABC913EB8A4
IMG_3748
airplane-4362075_1920

Pris teorikurs

 18990*,-

Kurspakke CB-IR(A)


Hva er inkludert? 

Nettkurs (18 måneder tilgang)

Tett faglig support underveis

Tentamen

Hjelp med eksamensoppmelding

Klasseromskurs 19 timer (enten som webinar eller fysisk i klasserom)

*Kurset kan delbetales i to deler á 9790,-


Om teorikurset

Teorikurset foregår primært som fjernundervisning (nettkurs) etterfulgt av et obligatorisk klasseromskurs. Teorien består av følgende syv fag: 


 1. Air law

 2. Instrumentation

 3. Flight planning and monitoring

 4. Human performance

 5. Meteorology

 6. Radio navigation

 7. Communications


Teoribøker og oppgavene på nettkurset er på engelsk. Klasseromsundervisning foregår på norsk, men med engelske presentasjoner. Det er engelske oppgaver på eksamen.


Teoripensumet har blitt markant forenklet siden tidligere, og eksamensprøvene består nå av mellom 12 og 35 spørsmål per fag. 


Klasseromsundervisningen finner sted i våre lokaler i Møllergata 39 i Oslo. Varighet: 19 timer (over en helg).

Kurslitteratur

Vi anbefaler følgende litteratur til kurset:

 • «CB-IR series»  av Erlend Våge. Finnes som e-bøker hos Apple-bok og Google Play, eller i papirformat.
 • Alternativt: EASA EIR Instrument Rating/CBIR av Phil Croucher. Kan bestilles her.

I tillegg trenger man Jeppesen GSPRM student manual til faget Flight Planning. Denne kan bestilles i webshoppen.


Anbefalt støttelitteratur:

Instrument Flight Procedures - PANS OPS. Denne finner du i vår webshop og er av uvurderlig hjelp til PANS OPS-delen av Air Law. 


Praktisk program

Fly med oss på Kjeller!

Det praktiske programmet til CB-IR består av totalt 40 timer flygning. Hele 30 av de 40 timene kan flys i "egen regi" utenom en godkjent flyskole, så lenge instruktør og fly er instrumentgodkjent. Det betyr at du kan fly mesteparten av det praktiske programmet i et klubbfly eller eget fly, Vi tilbyr også flyging på Kjeller.


Grumman Tiger AA5B

Pris: 3500 kr per time inkl instruktør


De siste 10 timene må flys hos en godkjent flyskole (ATO). Oslo Flight Academy tar sikte på å kunne tilby dette i løpet av sommer/høst 2021.


Ta kontakt for mer info. 

Om rettigheten

CB-IR 

Med et CB-IR har du fulle instrumentrettigheter. Det vil si at du kan fly IFR, inkludert PBN, og innflygninger med minima ned til 200 fot og RVR 800 meter (550 meter med godkjent autopilot).  


Fordelen med pensum til CB-IR i forhold til "vanlig" IR er at det er i mindre omfang og mer rettet mot allmennflygere. I tillegg er man gitt mer fleksibilitet i utformingen av det praktiske flyprogrammet. 


Forhåndskrav

 • Du må inneha PPL(A) eller CPL(A)
 • For å benytte IR om natten må du ha nattflygingsrettighet tilknyttet ditt PPL, alternativt inneha CPL(A) eller ATPL(H)
 • Du må ha fløyet 50 timer navigasjonsflyging (cross-country) før oppflyging finner sted.

  Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!