Privatflyger

PPL(A) praktisk program

Fly på Kjeller

PPL-kurset består av:

 • 35t flyging med instruktør
 • 10t solo


Pris: kr 149 000

Instrument

SEP & MEP

CB-IR(A) SE og ME

Dette kurset er designet for deg som har tatt deler av det praktiske programmet til CB-IR(A) i din lokale flyklubb eller privat. Vi tilbyr også fullt program i OFA ATO. 


Pris: avhengig av erfaringsnivå og kompetanse

CPL(A)

Nå tilgjengelig!

Modulært CPL(A)-kurs

Kurset består av: 

 • 19t DA40
 • 6t PA34

Dersom du har IR fra tidligere:

 • 9t DA40
 • 6t PA34

Forhåndskrav

PPL(A)

150 flytimer

Pris: fra kr 96 000

APS MCC Course

Airline Standards Multi Crew Course i Oslo

Oslo Flight Academy tilbyr Airline Pilot Standards Multi Crew Cooperation Course (APS MCC). Treningen består av 40 timer simulatortrening i B737NG FNPT II-simulator. 

Kreditering

FAA/ICAO konvertering

Licence crediting course

Målet med krediteringsprogrammet er å trene flygere med utenlandsk sertifikat til det kompetansenivå som er nødvendig for utstedelse av et EASA CPL(A) ME/IR.


Pris: avhenger av erfaringsnivå

  SEP klasserettighet

  DA40

  SLPC-utsjekk

  SEP-kurset består av:

  • 3,5t flyging med instruktør
  • Kursmateriale til teori
  • Tentamen i nettskole


  Pris: kr 12 500

  MEP klasserettighet

  PA34

  Kontinuerlig kursstart

  MEP-kurset består av:

  • 7t klasseromsundervisning
  • 6t flyging med instruktør


  Forhåndskrav

  • Minimum PPL(A)
  • 70t PIC

  Pris: kr 65 000

  Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!