Instrument

CB-IR(A)

Teorikurs til instrumentrettighet

Instrumentflyging er den mest utfordrende men samtidig også den mest givende form for flyging. Gjennom CB-IR (Competency Based Instrument Rating) har EASA endelig gjort instrumentrettigheten enklere og rimeligere å oppnå. Motivasjonen til EASA var tydelig: 


Easier access for GA pilots to Instrument Flying Rules (IFR) flying is considered a high-priority measure that will improve the safety and utility of GA flying.


Kurset er bygget opp som et nettkurs etterfulgt av et klasseromskurs (helgekurs) i Oslo.


Du har muligens hørt om en annen ny rettighet, nemlig Basic IR (BIR)? Les mer om begge rettighetene her.

CB-IR series
CB-IR course 2

Pris teorikurs

 23900,-


Hva er inkludert? 

 • Nettkurs (18 måneder tilgang)
 • CB-IR Series av Erlend Våge
 • Jeppesen Student Manual GSPRM
 • 6 mnd tilgang til spørsmålsbanken Aviationexam
 • Tett faglig support underveis
 • Tentamen
 • Bistand med eksamensoppmelding

Klasseromskurs 19 timer i Oslo


Om teorikurset

Teorikurset foregår primært som fjernundervisning (nettkurs) etterfulgt av et obligatorisk klasseromskurs. Teorien består av følgende syv fag: 


 1. Air law
 2. Instrumentation
 3. Flight planning and monitoring
 4. Human performance
 5. Meteorology
 6. Radio navigation
 7. Communications


Teoribøker og oppgavene på nettkurset er på engelsk. Klasseromsundervisning foregår på norsk, men med engelske presentasjoner. Det er engelske oppgaver på eksamen.


Teoripensumet har blitt markant forenklet siden tidligere, og eksamensprøvene består nå av mellom 12 og 35 spørsmål per fag. 


Klasseromsundervisningen finner sted i Oslo over en helg. Varighet: 19 timer.

D3D4AE82-7B21-49AC-BD30-E0D58F148B32
0EF723AB-7A77-48FB-AB56-6598943E7BCF

Praktisk program

Fly med oss på Kjeller!

Det praktiske programmet til CB-IR består av totalt 40 timer flygning. Hele 30 av de 40 timene kan flys i "egen regi" utenom en godkjent flyskole, så lenge instruktør og fly er instrumentgodkjent.

Du kan også fly hele programmet i Oslo Flight Academy.


De siste 10 timene må flys hos en godkjent flyskole (ATO). Oslo Flight Academy tilbyr skoling til CB-IR både på énmotor og tomotors fly.  


Ta kontakt for mer info. 

Om rettigheten

IR(A)

Et CB-IR(A)-kurs gir kandidaten et fullverdi instrumentrettigheter, altså et IR(A) i sertifikatet. Det vil si at du kan fly IFR, inkludert PBN, og innflygninger med minima ned til 200 fot og RVR 800 meter (550 meter med godkjent autopilot).  


Det som gjør CBIR-pensumet så mye bedre enn et "vanlig" IR-pensum er at det er i rettet mot allmenflygere og mindre i omfang. I tillegg er man gitt mer fleksibilitet i utformingen av det praktiske flyprogrammet. 


Forhåndskrav for å begynne kurset

 • PPL(A) eller CPL(A)
 • For å benytte IR om natten må du ha nattflygingsrettighet tilknyttet ditt PPL, alternativt inneha CPL(A) eller ATPL(H)
 • Du må ha fløyet 50 timer navigasjonsflyging (cross-country) før oppflyging finner sted

  Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!