Modulært program

Norge

Komplett pilotutdanning på 24-36 måneder

Utdanningen fører frem til europeisk trafikkflygersertifikat, EASA CPL/IR/ME. Du oppnår dermed alle sertifikater nødvendig for å søke jobb som styrmann i et europeisk flyselskap.


Normert studietid på hele programmet er

24 -36 måneder, avhengig av egen progresjon.


Ingen tidligere flyerfaring nødvendig

Det kreves ingen tidligere flyerfaring for å påbegynne kurset.

C172
20230731_185806 2

Tren i moduler

Trygghet og forutsigbarhet

Utdanningsløpet følger et modulbasert konsept hvor hver modul ender med et eget sertifikat eller rettighet. 


Slik får du som student den nødvendige trygghet i at tid og penger investert i utdanningen ikke går tapt ved hendelser som gjør at du må utsette eller avslutte studiene underveis.


Modul 1: PPL(A) teori og praksis + nattflyging

Modul 2: ATPL(A) teori og fartøysjefprogram

Modul 3: CPL/IR ME + APS MCC


Pay-as-you-go

Kostnadene er spredt jevnt utover treningsforløpet og man betaler aldri store summer inn på forhånd. Dette gir deg økonomisk trygghet og kontroll. 

Program og timer

Modulært kurs Norge

Modul 1:

  • 50 timer single-engine

Modul 2:

  • 95 timer single-engine

Modul 3:

  • 50 timer single-engine
  • 17 timer multi-engine
  • 40 timer B737-simulator

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!