APS Multi Crew Course

Boeing 737NG

Airline Pilot Standards Course

Er du ferdig med CPL(A)/ATPL-teori og klar for å ta neste steg på veien mot jobb i et flyselskap? La Oslo Flight Academy bistå og gi deg best mulig forberedelse! Alle instruktører på APS MCC-kurset har lang erfaring og er til daglig piloter i europeiske flyselskap.


Kurset inneholder blant annet 40 timer instruksjon på en moderne B737NG FNPTII simulator. 


Forhåndskrav

EASA CPL/ME/IR

ATPL-teori

Engelsk: ICAO level 4 eller høyere

B737NG
scimitar

Pris

59000,-

Pris per person

OBS: det gis rabatt dersom to starter parvis 


3 timers jobbsøkerkurs er inkludert i prisen!

Oslo Flight Academy har rabattavtale på hotell. Ta kontakt for mer informasjon


Om kurset

Rettet mot flyselskapene

Line oriented training

Kurset består av tre deler:

  • Distansebasert selvstudie av SOP
  • Klasseromsintruksjon (30 timer)
  • Simulatortrening (40 timer B737)


Etter påmelding vl du få tilsendt APS MCC Study Guide. Denne inneholder blant annet OFA B737 SOP og B737 systeminformasjon og skal gjennomgås før man ankommer kurset. Deretter venter én uke klasseromsinstruksjon i Oslo hvor man gjennomgår temaer som besetningssamarbeid og ruteoperasjoner før man går i gang med simulatortreningen.


Simulatortreningen legger vekt på arbeid- og rollefordeling i cockpit, bruk av sjekklister, samarbeid og trening på ulike typer nødsituasjoner.

IMG_2217 2
IMG_2224

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!