Helikopter PPL(H)

Teorikurs privatflyger

Teorikurset til PPL(H) inneholder åtte lærebøker og 33 nettbaserte innsendingoppgaver med et varierende antall spørsmål per oppgave.


Eleven får automatisk tilbakemelding etter hver innsendt oppgave, men en lærer følger progresjonen din hele veien og er tilgjengelig for spørsmål. I tilegg medfølger:


 • Diverse videoklipp og andre nyttige lenker hjelper deg med en bredere forståelse av pensumet
 • Eksamenstreningsverktøy som inneholder over 1500 eksamensspørsmål
 • Nettskolen driftes av itslearning og er tilgjengelig både på nettbrett og mobi
 • 24 mnd tilgang til nettskolen

Priser - kurspakker

  6790,-

Kurspakke uten bøker


Hva er inkludert? 

Nettkurs (24 måneder tilgang)

Faglig support

Tentamen

Hjelp til eksamensoppmelding

  9190,-

Kurspakke uten navigasjonsutstyr


Hva er inkludert? 

Nettkurs (24 måneder tilgang)

Lærebøker

Faglig support

Tentamen

Hjelp til eksamensoppmelding

  9990,-

Kurspakke med navigasjonsutstyr


Hva er inkludert? 

Nettkurs (24 måneder tilgang)

Lærebøker

ASA CP-RLX navigasjonslinjal

CRP-1 Computer

Faglig support

Tentamen

Hjelp til eksamensoppmelding

CPL(H) og ATPL(H)

Modulær trafikkflygerteori

Klar for å ta neste steg i karrieren? Oslo Flight Academy tilbyr også modulære CPL(H) og ATPL(H)/IR kurs.


Kursene er nettbasert, etterfulgt av henholdsvis 26 eller 65 timer klasseromsundervisning i Oslo.


Forhåndskrav

 • Være fylt 18 år
 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse

 • Engelsk språkunnskaper (minimum ICAO level 4)

 • Innehaver av privatflysertifikat PPL(H) (EASA/FAA/ICAO)
Padpilot ATPL H Heli_library_graphic2021B
Padpilot ATPLH_Heli book content_iPad_01
Padpilot_logo_2016
Padpilot_ATPLH_HELI_3 book covers_graphic_01

Om PPL(H)-sertifikatet

Full frihet!

Med et PPL(H) har du rettigheten til å fly et helikopter etter visuelle flygeregler (VFR). Du kan fly ditt eget helikopter, eller være medlem av en klubb eller andelslag og leie helikopter der. Du kan fly alene eller ta med deg passasjerer på ikke-kommersiell basis. Ønsker du fly til hytta? Lande i hagen? Mulighetene er mange med et PPL(H)!


Påbygging

Et PPL(H) kan også påbygges med ulike rettigheter. Den vanligste påbyggingen er nattrettighet.


Praktisk program

Flytimene

Det praktiske programmet flyr du hos en av våre partnerskoler: Programmet består av minimum 45 timer flyging som skal lære deg å håndtere helikopteret i både normal operasjon og nødsituasjoner.


Flygingen gjøres primært sammen med en instruktør. Men det er også en egen del av programmet som heter soloflyging. Det vil si at du flyr alene mens instruktøren er tilgjengelig på bakken. Solodelen omfatter avgang og landingstrening, forskjellige flyøvelser og navigasjonsflyging


Helikoptertypen som oftest benyttes til skoling er Robinson 44. 

Undervisning i klasserom

Valgfri støtteundervisning

Oslo Flight Academy tilbyr periodevise intensivkurs (12t) i våre lokaler i Oslo. Ta kontakt for mer informasjon


Legesjekk

Den flymedisinske undersøkelsen er en forholdsvis enkel undersøkelse som skal sjekke at du har normal helse. Man trenger absolutt ikke være supermann for å bestå undersøkelsen, og langt de fleste består. Men det lønner seg likevel å gjøre legesjekken før du begynner på utdannelsen. Slik at du ikke påtar deg for store kostnader med videre kurs dersom det mot formodning skulle vise seg at ikke alt var i orden.


Selve undersøkelsen er en normal helsesjekk som inkluderer syn, hørsel, hjerte, lunger og blodtrykk. I tillegg sjekkes blodprosenten og urinen. Det kreves normalt syn (briller er tillatt). Dersom man har briller eller linser som er sterkere enn +/- 5, skal man undersøkes av øyelege oppnevnt av legenemnda i Luftfartstilsynet. Kravet for hørsel er at man skal kunne høre vanlig talestemme på hvert øre på 2 meters hold bakfra.


Oslo Flight Academy anbefaler Norges Flymedisinske Senter i Bjørvika. Alternativt: Se Luftfartstilsynets oversikt over godkjente flyleger for å bestille time. 

Hva koster det?

Kostnadene ved å ta privathelikoptersertifikat er spredt utover hele utdanningsløpet. Her følger et kostnadsoverslag: 


 • Flytimer (min. 45 timer a 6000,-*): 270.000,- 
 • Flyleie praktisk prøve: 7.500,- 
 • Honorar til kontrollant for praktisk prøve: 2.500,- 
 • Luftfartstilsynets gebyr for utstedelse av sertifikat: 1.630,-
 • Sum praktisk program: 281.630,-
 • Total: 298.850,-


*Timepris varierer fra skole til skole. Ta kontakt med aktuell skole for eksakte priser. Timeforbruk på praktisk program varierer med den enkeltes ferdigheter og progresjon.  Det kan være lurt å regne med en buffer på 10-20% på disse timene for å være på den sikre siden. Honorar for kontrollant varierer. Det er ikke tatt høyde for eventuelle omprøver ved teoretisk eksamen. Gebyr for dette er 470,- pr. enkeltfag pr. eksamensperiode.

Du kan fly tilnærmet overalt


PPL(H)-sertifikatet er bygget på et europeisk (EASA) regelverk og gir deg automatisk rett til å fly overalt i Europa. I tillegg er det basert på den internasjonale ICAO-standarden som gjør at man enkelt kan konverterte sertifikatet i for eksempel USA, etter en minimal papirgjennomgang hos et lokalt FAA-kontor. Ove Vik tok PPL(H) i Norge og har fløyet mange timer rundtom i verden, inkludert over Golden Gate Bridge og Valley of Fire i Nevada.

Foto: Ove Vik

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!