Helikopter PPL(H)

Teorikurs privatflyger

Kurs på norsk eller engelsk

Oslo Flight Academy (OFA) tilbyr teorikurs til PPL(H) på norsk og engelsk. Luftfartstilsynet har besluttet at alle eksamener til PPL(H) skal foregå på engelsk. OFA har derfor satt opp et helt nytt og moderne nettkurs på engelsk som alternativ til det norske kurset. Det engelske kurset er 100% nettbasert, mens det norske kurset har en blanding av fysiske lærebøker og digitalt materiell. Det norske kurset inneholder også delvis engelsk kursmateriell.


Uansett hvilken kurstyppe du velger får du som elev automatisk tilbakemelding etter hver innsendt oppgave, mens en lærer følger med på progresjonen din og er tilgjengelig for spørsmål. Du har 24 mnd tilgang til nettskolen.

Priser - kurspakker

  6790,-

Kurspakke uten bøker


Hva er inkludert? 

Nettkurs (24 måneder tilgang)

Faglig support

Tentamen

Hjelp til eksamensoppmelding

  9990,-

Kurspakke med navigasjonsutstyr


Hva er inkludert? 

Nettkurs (24 måneder tilgang)

Lærebøker

ASA CP-RLX navigasjonslinjal

CRP-1 Computer

Faglig support

Tentamen

Hjelp til eksamensoppmelding

  9990,-

Kurspakke på engelsk


Hva er inkludert? 

Nettkurs (24 måneder tilgang)

ASA CP-RLX navigasjonslinjal

CRP-1 Computer

Faglig support

Tentamen

Hjelp til eksamensoppmelding

Om PPL(H)-sertifikatet

Full frihet!

Med et PPL(H) har du rettigheten til å fly et helikopter etter visuelle flygeregler (VFR). Du kan fly ditt eget helikopter, eller være medlem av en klubb eller andelslag og leie helikopter der. Du kan fly alene eller ta med deg passasjerer på ikke-kommersiell basis. Ønsker du fly til hytta? Lande i hagen? Mulighetene er mange med et PPL(H)!


Påbygging

Et PPL(H) kan også påbygges med ulike rettigheter. Den vanligste påbyggingen er nattrettighet.

Praktisk program

Flytimene

Det praktiske programmet flyr du hos en av våre partnerskoler: Programmet består av minimum 45 timer flyging som skal lære deg å håndtere helikopteret i både normal operasjon og nødsituasjoner.


Flygingen gjøres primært sammen med en instruktør. Men det er også en egen del av programmet som heter soloflyging. Det vil si at du flyr alene mens instruktøren er tilgjengelig på bakken. Solodelen omfatter avgang og landingstrening, forskjellige flyøvelser og navigasjonsflyging


Helikoptertypen som oftest benyttes til skoling er Robinson 44. 

Hva koster det totalt?

Kostnadene ved å ta privathelikoptersertifikat er spredt utover hele utdanningsløpet. Her følger et kostnadsoverslag: 


  • Flytimer (min. 45 timer a 6000,-*): 270.000,- 
  • Flyleie praktisk prøve: 7.500,- 
  • Honorar til kontrollant for praktisk prøve: 2.500,- 
  • Luftfartstilsynets gebyr for utstedelse av sertifikat: 1.630,-
  • Sum praktisk program: 281.630,-
  • Total: 298.850,-


*Timepris varierer fra skole til skole. Ta kontakt med aktuell skole for eksakte priser. Timeforbruk på praktisk program varierer med den enkeltes ferdigheter og progresjon.  Det kan være lurt å regne med en buffer på 10-20% på disse timene for å være på den sikre siden. Honorar for kontrollant varierer. Det er ikke tatt høyde for eventuelle omprøver ved teoretisk eksamen. Gebyr for dette er 510,- pr. enkeltfag pr. eksamensperiode.

CPL(H) og ATPL(H)

Modulær trafikkflygerteori

Klar for å ta neste steg i karrieren? OFA tilbyr også modulære CPL(H) og ATPL(H)/IR kurs.


Kursene er nettbasert, etterfulgt av henholdsvis 26 eller 65 timer klasseromsundervisning i Oslo.


Forhåndskrav

  • Være fylt 18 år
  • Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  • Engelsk språkunnskaper (minimum ICAO level 4)

  • Innehaver av privatflysertifikat PPL(H) (EASA/FAA/ICAO)
Padpilot ATPL H Heli_library_graphic2021B
Padpilot ATPLH_Heli book content_iPad_01
Padpilot_logo_2016
Padpilot_ATPLH_HELI_3 book covers_graphic_01

Legesjekk

Den flymedisinske undersøkelsen er en forholdsvis enkel undersøkelse som skal sjekke at du har normal helse. Man trenger absolutt ikke være supermann for å bestå undersøkelsen, og langt de fleste består. Men det lønner seg likevel å gjøre legesjekken før du begynner på utdannelsen. Slik at du ikke påtar deg for store kostnader med videre kurs dersom det mot formodning skulle vise seg at ikke alt var i orden.


Selve undersøkelsen er en normal helsesjekk som inkluderer syn, hørsel, hjerte, lunger og blodtrykk. I tillegg sjekkes blodprosenten og urinen. Det kreves normalt syn (briller er tillatt). Dersom man har briller eller linser som er sterkere enn +/- 5, skal man undersøkes av øyelege oppnevnt av legenemnda i Luftfartstilsynet. Kravet for hørsel er at man skal kunne høre vanlig talestemme på hvert øre på 2 meters hold bakfra.


Oslo Flight Academy anbefaler Norges Flymedisinske Senter i Bjørvika. Alternativt: Se Luftfartstilsynets oversikt over godkjente flyleger for å bestille time. 

Du kan fly tilnærmet overalt


PPL(H)-sertifikatet er bygget på et europeisk (EASA) regelverk og gir deg automatisk rett til å fly overalt i Europa. I tillegg er det basert på den internasjonale ICAO-standarden som gjør at man enkelt kan konverterte sertifikatet i for eksempel USA, etter en minimal papirgjennomgang hos et lokalt FAA-kontor. Ove Vik tok PPL(H) i Norge og har fløyet mange timer rundtom i verden, inkludert over Golden Gate Bridge og Valley of Fire i Nevada.

Foto: Ove Vik

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!